Докога?

Докога?
Радко Стоянчов е един от създателите на Културноинформационния център (КИЦ) „Босилеград“ в Западните покрайнини. Той е поет, общественик, сатирик, автор, както на внушително поетическо творчество, така и на множество статии, пътеписи, притчи, фейлетони с оригинални послания и висока художествена стойност.

Книгата „Докога?“ на Радко Стоянчов събира заедно неговите произведения в проза – едни разпилени откъси от културното ни битие. Книгата е един своеобразен летопис на активното време на тачене, съхраняване и разпространяване на българската култура и духовност сред българите в Западните покрайнини и Сърбия и непримиримо нестихващо отстояване на българските ценности – език, култура, традиции. Тази книга ни помага да се самосъзнаем като българи, където и да сме по света.

Книгата „Догога?“ се издава по проект „Калейдоскопи на културата: София – Босилеград” на Програма 4: „Езиково многообразие, литература, издателска дейност и превод“ на Столична програма Култура“.

Жанр: Проза
ISBN: 978-619-90333-3-3