Конгреси, конференции, изложения

24
авг.
2014

Както в големите градове, така и в курортните комплекси на България има добър избор от добре оборудвани конферентни бази, които ще ви помогнат да стъпите успешно на българския пазар и да изградите партньорства.
В България се провеждат изложения в областта на промишлеността и услугите, селското стопанство и новите технологии, някои от които добре познати по света. Традициите в посрещането на големи форуми са развили подходяща инфраструктура за провеждането на конгреси и изложения в България. Четирите международни летища в страната осигуряват лесен достъп от всяка точка на света. Богатата история и природното разнообразие позволяват включването на кратки културно-екологични програми към основния план на събитието.

kongresen_BG1.pdf

 

7 Лъча ще се погрижи за организираното посещение и участие в конгреса или конференцията, която искате да посетите. Свържете се с нас!

Няма коментари